Заболявания

Как Фабриките замърсяват въздуха?

Pin
+1
Send
Share
Send

Промишленото замърсяване е един от основните източници на замърсяване на околната среда. Според Американската агенция за опазване на околната среда (СИП) нивата на замърсяване на въздуха са нараснали с 14% от 1990 г. до 2008 г. Тази тенденция отразява количеството на емисиите на парникови газове, причинени от човека във въздуха. Замърсяването на въздуха може да има дълбоки последици за здравето на цялата планета.

Източници

Фабриките замърсяват въздуха чрез емисиите на изкопаеми горива. Тези емисии включват въглероден диоксид, метан и азотен оксид. Горивото създава тези токсични замърсители. Въпреки че всички тези вещества са естествено срещащи се, високите нива на емисии са от значение. Индустриалните процеси ще излъчват и изкуствени емисии, като газове, съдържащи флуор, като например флуоровъглероди.

озон

Химическите реакции създават друг замърсител на въздуха, озон. Озонът образува слънчева светлина, азотен оксид и летливи органични съединения във въздуха. Летливите органични съединения включват емисиите на изкопаеми горива, химическите разтворители и страничните продукти от други промишлени процеси. Когато озонът остане близо до повърхността на Земята, то става вредно за човешкото и екологичното здраве. Индексът на качеството на въздуха измерва нивата на озона и другите обичайни замърсители на въздуха.

Киселинен дъжд

Ефектите от замърсяването на въздуха често са широко разпространени, тъй като замърсителите могат да се отдалечат на големи разстояния от източника си. Киселинният дъжд се получава, когато фабричните емисии се съчетават с влагата във въздуха, за да се образуват киселинни валежи. Киселинният дъжд променя рН на езерата, езерата и почвите до токсични нива. Геоложкото проучване на САЩ съобщава, че замърсяването на въздуха е довело до падане на рН на валежите до 4.2 в района на Вашингтон. Непочистеният дъжд има рН 5,6.

Ефекти на човешкото здраве

Замърсяването на въздуха има сериозни последствия за човешкото здраве Озонът, например, причинява дразнене на дихателната система. Тя може да влоши съществуващите състояния като астма и бронхит. Въглеродният оксид може да повлияе неблагоприятно на сърдечно-съдовата и централната нервна система. Вашето тяло има известна естествена съпротива и ще се опита да се пребори с ефектите на замърсителите. Въпреки това някои щети могат да бъдат необратими, според доклад на Националната администрация по космическа аеронавтика.

Изменението на климата

Замърсяването на въздуха, причинено от заводите, е една от водещите причини за изменението на климата. Въздухът е пряко засегнат, но ефектите далеч надхвърлят проблемите с качеството на въздуха. Емисиите на парникови газове могат да причинят физическо увреждане на растенията и да намалят добивите на културите. Растенията съхраняват въглероден диоксид в тъканите си в процес, наречен секреция на въглерод. Задържането на въглерод отстранява въглеродния диоксид от атмосферата. Чрез засягането на растенията замърсяването на въздуха нарушава един механизъм за подобряване на качеството на въздуха. Това създава порочен кръг на продължително увреждане на качеството на въздуха.

Pin
+1
Send
Share
Send

Гледай видеото: Бургас отново на протест срещу мръсния въздух (Март 2020).